Kasulik info

Miks eelistada tööjõu rentimist?

Peamine põhjus on see, et Eesti tootmis- ja tööstusettevõtetes suur oskustööliste puudus ning ainus viis seda leevendada on värvata välistööjõudu. Tööjõu rentimine on oluliselt kiirem, kulutõhusam ja madalamate riskidega viis, kuidas kaasata välistööjõudu.

Tööjõu rentimine tähendab, et meie võtame enda kanda kõik töötajate palkamisega seotud tegevused. Sealhulgas esmased värbamisega seotud tegevused nagu intervjueerimine ja kvalifikatsiooni kontrollimine aga ka Eestis töötamisega seotud dokumentatsiooni koostamine.

Lisaks ei pea tööjõurenti kasutav tööandja muretsema tööjõuvajaduse hooajalisuse pärast, mida tööturu kõikumine heitlikes majandustingimustes kaasa võib tuua. Kokkuvõtvalt on välistööjõu kasutamine läbi tööjõu rentimise soodsam lahendus kui ise välismaalt töötajaid otsida ning palgata. Tutvu meie ootel olevate spetsialistega!

Kuidas käib tööjõu rentimine?

Meie töötajate ootelist on pidevalt täienemas. Tegeleme töötajate värbamisega igapäevaselt, viime läbi intervjuusid ja selgitame välja töötajate oskused ja kvalifikatsiooni. Seejärel sorteerime ja klassifitseerime spetsialistid vastavalt sektoritele ning lisame nende CV-d kodulehele, et tööandjatel oleks mugav endale sobiv töötaja leida. Suuremahuliste päringute puhul kasutame oma kanaleid ja kontakte, et leida kiirelt vajalik hulk spetsialiste, kes vastaksid tööandja vajadustele.

Kui tööandja on leidnud meie lehelt sobivad töötajad ning teinud päringu, siis viime järgmise sammuna läbi põhjaliku analüüsi tööandja vajaduste ja töötajate kvalifikatsiooni osas. Kui töötaja vastab tööandja soovidele, siis alustame vajaliku dokumentatsiooni koostamise ja töölepingu vormistamisega. Lisaks viime töötaja kurssi tööandja poolt edastatud sisekorraeeskirjadega ning muu olulise infoga, et tagada sujuv töösuhe.

Kokkuleppel tööandjaga leiame töötajale vajadusel ka majutuse ja transpordi töökoha lähedal. Töötasu maksmine käib läbi meie ning lubame, et tagame oma töötajatele õigel kuupäeval makstud töötasu. Töölepingu lõppedes leiame töötaja kvalifikatsioonile vastava ametikoha võimalikul kiiresti.

Lisaküsimused

Milliseid töölepingu vorme on tööjõu rentimine võimaldab?

Pakume lühi- ja pikaajalisi ning tähtajalisi ja tähtajatuid töölepinguid. Miinimum töölepingu pikkus on 2 kuud.

Mis riigi välistööjõudu Hendersons vahendab?

Meie kvalifitseeritud oskustöölised tulevad Ukrainast. Tööjõu rentimine võimaldab värvata välistöötajaid kuluefektiivsemalt ning kiiremini, kui seda teha otse.

Mis valdkonna ettevõtted leiavad meie kaudu töötajaid?

Leevendust tööjõupuudusele leiavad nii masina-, metalli-, puidu-, mööbli- kui ka lao- ja logistikatööstusega seotud ettevõtted. Oskustöölisi meie renditöötajate hulgast leiavad ka elektroonika-, tekstiili- ja toiduaine tootmisettevõtted. Lisaks on meie töötajate andmebaasis spetsialiste ka laevaehituse, pakenditööstuse, energeetika-, kaevandus- ja plastitööstuse jaoks.

Milliseid oskustöölisi on võimalik tööjõu rentimise kaudu leida?

Meie renditööjõu andmebaasist võib leida nii metallitöölisi kui ka liini- ja laotöölisi. Samuti keevitajaid, pingi- ja masinaoperaatoreid, insenere, elektrikuid aga ka näiteks õmblejaid, pagareid ja komplekteerijaid. Täiendame oma kodulehel olevate vabade töötajate andmebaasi igapäevaselt. Saame aidata paljusid tootmis- ja tööstussektorites tegutsevaid ettevõtteid töötajate leidmisel Ukrainast. Suuremahulise töötajate otsingu puhul võta meiega ühendust ning leiame oma kontaktibaasi kaudu kiirelt vajalikud inimesed.